hemolymfa

Text hesla

hemolymfa [gr.] — telová tekutina rôzneho sfarbenia (podľa pigmentov a niekedy aj pohlavia) typická pre kmene mäkkýše (Mollusca) a článkonožce (Arthropoda). Obsahuje výživné a súčasne aj exkrečné látky; okolo 75 % hemolymfy tvorí voda, zvyšok rôzne anorganické soli a organické zlúčeniny.

Zverejnené vo februári 2008.

Hemolymfa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemolymfa