hemokoncentrácia

Text hesla

hemokoncentrácia [gr. + lat.] — zahustenie krvi, zníženie obsahu vody v krvi pri súčasnom zvýšení koncentrácie (hustoty) krvi. Vysoká hustota krvi ovplyvňuje reologické vlastnosti krvi a znižuje jej prietok jednotlivými orgánmi (zvyšuje sa cievny odpor, klesá zásobenie tkanív kyslíkom a živinami, zvyšujú sa nároky na prácu srdcového svalu), čím sa zvyšuje riziko tvorby krvných mikrozrazenín (trombotizácia) s následnou embolizáciou. Prevenciou je dodržiavanie správneho pitného režimu vzhľadom na teplotu prostredia, telesnú aktivitu, zdravotný stav a vek.

Zverejnené vo februári 2008.

Hemokoncentrácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-29 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemokoncentracia