hemoglobinúria

Text hesla

hemoglobinúria [gr. + lat. + gr.] — prítomnosť hemoglobínu v moči. Paroxyzmálna chladová hemoglobinúria je zriedkavé nezhubné autoimunitné ochorenie charakteristické záchvatmi hemoglobinúrie vyvolanými chladom. Prejavuje sa zimnicou, horúčkou, bolesťami brucha, chrbta, hlavy a končatín. Moč je sfarbený dočervenohneda (obsahuje voľný hemoglobín). Akútna forma sa vyskytuje pri niektorých vírusových ochoreniach, chronická napr. pri syfilise. Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria je získané ochorenie kmeňových buniek kostnej drene charakteristické epizódami vnútrocievnej hemolýzy počas spánku (hemolytická anémia). Vzniká následkom somatickej mutácie génov pre membránové lipoproteíny a glykoproteíny. Pri pochodovej hemoglobinúrii nastáva poškodenie červených krviniek pri mechanickom poškodení malých ciev, napr. na povrchu kostí, kontrakciou svalov pri fyzickej záťaži, po operácii chlopní a i.

Zverejnené vo februári 2008.

Hemoglobinúria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemoglobinuria