hemimetabólia

Text hesla

hemimetabólia [gr.] — neúplná premena, typ premeny hmyzu bez štádia kukly v ontogenéze. Larvy sa takmer podobajú na pohlavne dospelého jedinca (nemajú funkčné krídla a zrelé pohlavné orgány).

Text hesla

hemimetabólia [gr.] — neúplná premena, typ premeny hmyzu bez štádia kukly v ontogenéze. Larvy sa takmer podobajú na pohlavne dospelého jedinca (nemajú funkčné krídla a zrelé pohlavné orgány).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hemimetabólia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemimetabolia