hemimetabola

Text hesla

hemimetabola [gr.] — hmyz, ktorý prekonáva neúplnú premenu (hemimetabóliu), napr. šváby (Blattodea), rovnokrídlovce (Orthoptera), termity (Isoptera) a modlivky (Mantodea).

Text hesla

hemimetabola [gr.] — hmyz, ktorý prekonáva neúplnú premenu (hemimetabóliu), napr. šváby (Blattodea), rovnokrídlovce (Orthoptera), termity (Isoptera) a modlivky (Mantodea).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hemimetabola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemimetabola