hemerochória

Text hesla

hemerochória [gr.] — rozširovanie semien rastlín človekom v kultúrnej krajine.

Text hesla

hemerochória [gr.] — rozširovanie semien rastlín človekom v kultúrnej krajine.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hemerochória [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemerochoria