hematokrit

Text hesla

hematokrit [gr.] —

1. percentuálny objem bunkových zložiek krvi z celkového objemu celej krvi (pomer krvnej plazmy ku krvinkám). Pri stanovovaní hematokritu, ktorý patrí medzi základné laboratórne vyšetrenia krvného obrazu, sa krv centrifuguje v graduovaných skúmavkách alebo v sklených heparinizovaných kapilárach. Po centrifugácii možno priamo na skúmavke odčítať objemové percentá plazmy, resp. krviniek (krvinky klesnú ku dnu a nad nimi zostane plazma). Hematokrit zdravých mužov je 40 – 54 %, žien 37 – 47 %. Znížený hematokrit býva napr. pri anémii, reumatoidnej artritíde, cirhóze pečene a leukémii, zvýšený hematokrit napr. pri dehydratácii, eklampsii, erytrocytóze, polyglobúlii a vrodených chorobách srdca;

2. špeciálna centrifúga na oddeľovanie krviniek.

Zverejnené vo februári 2008.

Hematokrit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hematokrit