Heľpa

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Heľpa — obec v okrese Brezno v Banskobystrickom kraji v Horehronskom podolí rozložená pozdĺž rieky Hron, 695 m n. m.; 2 471 obyvateľov (2021).

Obec je písomne doložená v roku 1551 ako Helpe, v rokoch 1773, 1808, 1863 – 1913, 1927 – 48 Helpa, v roku 1920 Heľpa.

Bola založená v polovici 16. stor. na valašskom práve. Patrila hradnému panstvu Muráň. V 17. stor. bola kolonizovaná slovenským obyvateľstvom s malou infiltráciou rusínskych a goralských valachov. V rokoch 1709 – 10 ju silno zasiahol mor. Koncom 18. stor. sa tam ťažila železná ruda, v 19. stor. tam boli pivovar a píla, spracúvala sa ovčia vlna (pracovala vodná valcha na súkno). Vzdialená poloha od veľkých miest umožnila, že až do súčasnosti sa tam zachovali ľudové tance, piesne a zvyky, z ľudových remesiel bačovské rezbárstvo, šindliarstvo, kožušníctvo, tkáčstvo a predovšetkým kroje s výšivkami s bohatou ornamentálnou výzdobou. Ľudová architektúra hromadnej cestnej zástavby mala charakteristické črty Horehronia (zrubové, často podpivničené domy na kamennej podmurovke, s pavlačou pozdĺž vstupnej časti domu; trojpriestorové domy na dlhej parcele sa končili hospodárskymi objektmi, humná objemom i priestorovo prevyšovali obytný dom). Vývoj v 20. stor. však spôsobil, že z pôvodnej cennej architektonickej lokality ostalo len torzo.

Stavebné pamiatky: neskorobarokový rímskokatolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie (okolo 1800, obnovený 1895), neskorobaroková rímskokatolícka fara (1793, upravovaná v 20. stor.), pamätník padlým v 1. a 2. svetovej vojne (1947).

Od roku 1963 sa v Heľpe usporadúva folkový festival Horehronské dni spevu a tanca. V katastri Heľpy sú dva minerálne pramene a národná prírodná rezervácia Veľká Stožka. Obec je strediskom vodných športov – za vysokých vodných stavov je Hron od tohto miesta splavný až po jeho ústie do Dunaja.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 12. júna 2023.

Heľpa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helpa