helminty

Text hesla

helminty [gr.] — umelovytvorená skupina parazitických mnohobunkových živočíchov s rôznorodou stavbou tela, v staršej odbornej literatúre známych skôr ako cudzopasné (parazitické) červy (helmis = červ, odtiaľ názov). Patrí sem okolo 60-tisíc druhov hlístovcov, obrúčkavcov, ploskavcov a iných parazitov spôsobujúcich helmintózy. Helminty sa rozdeľujú na dve základné skupiny: biohelminty s nepriamym vývinom cez medzihostiteľa a geohelminty s priamym vývinom bez medzihostiteľa; zdrojom nákazy je konečný hostiteľ (živočích, človek).

Zverejnené vo februári 2008.

Helminty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helminty