Heller, Otto

Text hesla

Heller, Otto (aj Ota), 3. 9. 1896 Praha – 17. 2. 1970 Londýn — český a britský kameraman. Jeho prvým kameramanským debutom bol nemý film Československý Ježíšek (1918). Ako kameraman začínal vo dvojici s režisérom S. Innemannom, neskôr nadviazal trvalú spoluprácu s K. Lamačom. V 20. a 30. rokoch 20. stor. nakrútil desiatky úspešných českých filmov a veselohier, napr. Karel Havlíček Borovský (1925), Dobrý voják Švejk (1926), Svatý Václav (1929), C. a k. polní maršálek (1930), To neznáte Hadimršku (1931), Před maturitou (1932), Anton Špelec, ostrostřelec (1932) a Bílá nemoc (1937). Stal sa vyhľadávaným kameramanom aj v zahraničí (Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo). Počas 2. svetovej vojny zostal v Spojenom kráľovstve, kde žil až do smrti. V anglickom filme vynikol ako kameraman filmov Richard III. (1955), Päť lupičov a stará dáma (The Ladykillers, 1955), Život pre Ruth (The Life for Ruth, 1962), Alfie (A., 1966), Pohreb v Berlíne (Funeral in Berlin, 1966), Duffy (Duffy, 1968) a i.

Zverejnené vo februári 2008.

Heller, Otto [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heller-otto