Helios

Text hesla

Helios — dve medziplanetárne kozmické sondy určené na výskum medziplanetárneho priestoru a Slnka, vyvinuté v rámci spoločného nemecko-amerického projektu. Helios 1 bola vypustená na eliptickú dráhu okolo Slnka raketou Titan/Centaur 10. 12. 1974 a priblížila sa k nemu na vzdialenosť 45 mil. km, Helios 2 raketou rovnakého typu 15. 1. 1976 a k Slnku sa priblížila na vzdialenosť necelých 41 mil. km. Sondy získali neoceniteľné informácie o štruktúre medziplanetárneho magnetického poľa, mikrometeoroidov a slnečného žiarenia v rovine ekliptiky a v blízkosti slnečného povrchu. Nazvané podľa gréckeho boha Slnka Hélia.

Zverejnené vo februári 2008.

Helios [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helios