Hélion, Jean

Text hesla

Hélion [eljon], Jean, 21. 4. 1904 Couterne, Orne – 27. 10. 1987 Paríž — francúzsky maliar a teoretik výtvarného umenia.

Autodidakt, od polovice 20. rokov 20. storočia sa venoval maľbe, 1929 vytvoril prvé abstraktné obrazy, bol ovplyvnený kubizmom, P. Mondrianom a T. van Doesburgom. V teoretických článkoch definoval potrebu čistej maľby kontrolovanej logikou, participoval na aktivitách skupiny Abstraction-Création. V 30. rokoch 20. storočia pod vplyvom štúdia diel N. Poussina a G. P. Seurata začal v maľbách uplatňovať zakrivené, voľne plynúce formy, z ktorých vytváral rytmické kompozície zložené z konštruovaných figúr a abstraktných prvkov (Padnutá figúra, 1939). V jeho neskoršej tvorbe prevážili metaforicky poňaté figurálne motívy (À rebours, 1947). R. 1942 – 46 žil v USA, kde jeho diela mali vplyv na formovanie amerických abstraktných umelcov.

Zverejnené vo februári 2008.

Hélion, Jean [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helion-jean