helikónia

Text hesla

helikónia [gr.], Heliconia — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď strelíciovité. Vysoké trvalky pochádzajúce z tropickej a subtropickej Strednej a Južnej Ameriky. Majú veľké kopijovité listy s dlhými stopkami a nápadné súkvetia.

Patrí sem okolo 150 – 200 druhov, napr. do 2 m vysoký druh Heliconia psittacorum s oranžovými súkvetiami, ktorého kvety s až 2 cm dlhými listovými stopkami a so zelenou až s čiernou špičkou vyrastajú z pazúch do 15 cm dlhých oranžových podporných listeňov, do 3 m vysoký druh Heliconia metallica, ktorý má do 60 cm dlhé tmavozelené, na žilnatine bledšie, na rube zvyčajne fialové listy a červené kvety, do 6 m vysoký druh Heliconia bihai, do 5 m vysoký druh Heliconia rostrata so zvyčajne perovito strihanými listami a s prevísajúcimi, 30 – 100 cm dlhými žlto-červeno sfarbenými súkvetiami, helikónia indická(Heliconia indica) a helikónia nízka (Heliconia humilis).

Zverejnené vo februári 2008.

Helikónia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helikonia