helénium

Text hesla

helénium [vl. m.], Helenium — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď astrovité. Vzpriamené, nízkym kríkom podobné trvalky pochádzajúce zo Severnej Ameriky. Má hrubé stonky, jednoduché kopijovité listy a zvyčajne tmavožlté alebo červené úbory v strede s vypuklým terčom, pre ktoré sa pestujú ako okrasné rastliny. Patrí sem okolo 30 druhov, napr. helénium jesenné (Helenium autumnale).

Zverejnené vo februári 2008.

Helénium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helenium