Heizer, Michael

Text hesla

Heizer [haj-], Michael, 4. 11. 1944 Berkeley, Kalifornia, USA — americký sochár, maliar a grafik, významný predstaviteľ land-artu.

R. 1963 – 64 študoval na Art Institute v San Franciscu. Rané diela vytváral v duchu minimalizmu (→ minimálne umenie), na konci 60. rokov 20. storočia sa vzdal maľby a sústredil sa na land-art, ktorým sa usiloval vyjadriť kontrast medzi umeleckým gestom a silou prírody, medzi monumentálnym a efemérnym. R. 1969 – 70 realizoval v Nevade landartovú inštaláciu Zdvojený negatív, pri ktorej odstránil okolo 250-tis. ton skál. R. 1972 sa vrátil k maľbe, v ktorej sa sústredil predovšetkým na problém formy a rozvíjal dialóg medzi pozitívom a negatívom (Bez názvu 7, 1974). V sochárskych dielach menších rozmerov pracuje s jednoduchými geometrickými tvarmi (Sever, 1982), venuje sa aj experimentálnej grafike.

Zverejnené vo februári 2008.

Heizer, Michael [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heizer-michael