Heinitz, Bohuslav

Text hesla

Heinitz [hajnic], Bohuslav, 7. 10. 1883 Tábor – 10. 9. 1957 Praha — český agrochemik. R. 1907 – 12 pôsobil v Kráľovskej českej akadémii hospodárskej v Tábore, 1912 v Ústave pre skúmanie pôd, poľnohospodárskych produktov a potravín v Kalmare (Švédsko), potom správca výskumnej stanice pri lesníckom ústave v Písku, od 1920 prednosta Roľnícko-lučobného ústavu v Prahe, od 1945 prednášal poľnohospodárske inžinierstvo na SVŠT (dnes STU) v Bratislave, 1946 – 47 na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach (1948 – 49 dekan odboru poľnohospodárskeho inžinierstva), 1947 – 50 prednosta Ústavu agrikultúrnej chémie a analytiky, do 1953 pôsobil na Vysokej škole poľnohospodárskej (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita) v Nitre; 1947 profesor. Organizátor moderného potravinárskeho a poľnohospodárskeho skúšobníctva na Slovensku, spoluzakladateľ štúdia organickej a agrikultúrnej chémie a analytiky. Autor mnohých článkov a štúdií v odborných časopisoch, najmä o priemyselných hnojivách.

Zverejnené vo februári 2008.

Heinitz, Bohuslav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heinitz-bohuslav