Heinesen, William

Text hesla

Heinesen [haj-], William, 15. 1. 1900 Tórshavn – 12. 3. 1991 tamže — faerský básnik píšuci po dánsky. Centrom jeho literárneho záujmu boli rodné ostrovy, na ktorých strávil celý život. Po štúdiách v Kodani sa vrátil do rodiska, kde prevzal rodinnú firmu, od polovice 30. rokov 20. stor. sa venoval výlučne literatúre a maliarstvu. Úzke spojenie ľudského života s kolobehom prírody je základnou črtou jeho ranej (Arktické elégie, Arktiske elegier og andre Digte, 1921) i neskoršej poézie (Temné slnko, Den dunkle sol, 1961; Hymny a rozhorčený spev, Hymne og harmsang, 1961; Panoráma s dúhou, Panorama med regnbue, 1972). Ťažiskom jeho tvorby je próza zobrazujúca modernizáciu života a vpád kapitalistických vzťahov do idylického života na ostrovoch (Veterný úsvit, Blæsende gry, 1934; Noatun, 1938) a i. V románe Čierny kotol (Den sorte gryde, 1949) zobrazil hektické obdobie 2. svet. vojny, keď boli Faerské ostrovy obsadené britskými vojakmi. Vrcholom jeho tvorby je historický román zo 17. stor. Dobrá nádej (Det gode håb, 1964), ktorého hlavným hrdinom je kňaz so všetkými ľudskými slabosťami prekonávajúci nástrahy života a bojujúci na strane svojich farníkov proti tyranii a korupcii. Autor zbierok poviedok Gamalielova posadnutosť (Gamaliels besættelse, 1960), Liek proti zlým duchom (Kur mod onde ånder, 1967), Veža na konci sveta (Tårnet ved verdens ende, 1976), Laterna magica (1985), románov Stratení muzikanti (De fortabte spillemænd, 1950; slov. 1975), Matka Plejáda (Moder Syvstjerne, 1952) a i.

Zverejnené vo februári 2008.

Heinesen, William [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heinesen-william