Heiliger, Bernhard

Text hesla

Heiliger [haj-], Bernhard, 11. 11. 1915 Stettin, dnes Štetín, Poľsko – 25. 10. 1995 Berlín — nemecký sochár.

Študoval výtvarné umenie v Štetíne a Berlíne, 1949 – 84 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v západnom Berlíne. Jeho ranú tvorbu výrazne ovplyvnil A. Maillol, H. Arp a C. Brâncusi. Jeho záujem o redukciu foriem ho priviedol k rastlinným formám (Niké, 1956). Vytváral figuratívne sochy organických tvarov v dynamickom pohybe, sústredil sa na stvárnenie premeny, smrti a sna. Neskôr vytváral sochy z ocele a priemyselných materiálov, v ktorých hrala významnú úlohu farba. Zameral sa na reliéf. Jeho diela sa vyznačujú monumentalitou a vnútorným napätím energických kruhových i ostro rezaných tvarov (Deň a noc, 1982). Vytváral aj drobnú plastiku, sochy pre verejné priestory, koláže a asambláže, významná je jeho portrétna tvorba (Karl Hofer, 1951).

Zverejnené vo februári 2008.

Heiliger, Bernhard [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heiliger-bernhard