hedžra

Text hesla

hedžra [arab.], hidžra — odchod (emigrácia); v islame odchod (nie útek) proroka Mohameda a jeho stúpencov z Mekky do oázy Jasrib (dnes Medina) v septembri 622. V islamskej vierouke symbol odchodu pravoverných spomedzi neveriacich. R. 637 za vlády druhého kalifa Umara ibn al-Chattába bol prvý deň lunárneho roku, v ktorom sa uskutočnila hedžra (t. j. podľa gregoriánskeho kalendára 16. júl 622), stanovený za začiatok islamského letopočtu (→ arabský kalendár). Podľa hedžry sa uvádza datovanie udalostí islamských dejín (rok hedžry je rok 1, mesiac hedžry je tretí mesiac roka 1), na presný prepočet islamského letopočtu na celosvetovo používaný gregoriánsky kalendár slúžia chronologické tabuľky.

Zverejnené vo februári 2008.

Hedžra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hedzra