Hedwig, Johannes

Text hesla

Hedwig, Johannes, 8. 12. 1730 Brašov – 7. 2. 1799 Lipsko — nemecký botanik a lekár. Študoval bryoflóru v Chemnitzi a od 1781 v Lipsku, od 1786 profesor medicíny a od 1789 profesor botaniky a riaditeľ Botanickej záhrady univerzity v Lipsku. Zaoberal sa najmä bryológiou, predovšetkým systematikou machov a rozmnožovaním machorastov (objavil anterídiá a archegóniá pečeňoviek), ale aj hubami, lichenizovanými hubami, papraďorastmi a cievnatými rastlinami; bol priekopníkom mikroskopie. Opísal mnoho rodov a druhov machorastov, je podľa neho nazvaný rod šedivec (Hedwigia). Vedecký časopis Kryptogamenkunde und Phytopatologie bol 1852 premenovaný na počesť Hedwiga ako zakladateľa modernej bryológie na Hedwigiu (v súčasnosti Nova Hedwigia).

Zverejnené vo februári 2008.

Hedwig, Johannes [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hedwig-johannes