hebefrénia

Text hesla

hebefrénia [gr.] — forma schizofrénie charakteristická poruchami správania. Začína sa v období okolo puberty, pričom prvé príznaky pripomínajú vystupňované pubertálne prejavy a protestné reakcie (neviazanosť, náladovosť, hrubosť, drzosť, povýšeneckosť, netaktnosť, manierovosť alebo naopak plachosť, nedôverčivosť, samotárstvo, emočná prázdnota a apatia). Nálada je plytká a neprimeraná, myslenie dezorganizované a inkoherentné (bez vnútornej súvislosti). Prognóza je zvyčajne zlá, bez liečby nastáva postupný rozpad osobnosti.

Zverejnené vo februári 2008.

Hebefrénia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hebefrenia