Heartfield, John

Text hesla

Heartfield [hártfíld], John, vlastným menom Helmut Herzfeld, 19. 6. 1891 Berlín – 26. 4. 1968 tamže — nemecký grafik, kresliar, typograf a scénograf.

R. 1918 bol spoluzakladateľom berlínskej dadaistickej skupiny (→ dadaizmus) a stal sa členom komunistickej strany. V 20. rokoch 20. storočia vytváral najmä agitačne zamerané propagačné diela pre komunistickú stranu (letáky, plagáty, knižný dizajn). Spolupracoval s Proletárskym divadlom E. Piscatora, pre ktoré vytvoril návrhy scén. Inovatívne presadzoval uplatnenie fotografie v dizajne knižných a časopiseckých obálok, sústredil sa na prepojenie fotografie a typografie i na využitie fotomontáže, ktorú vnímal najmä ako nositeľa určitej informácie. R. 1933 emigroval do Prahy, 1938 do Londýna, 1950 sa vrátil do východného Nemecka a pôsobil ako scénograf.

Zverejnené vo februári 2008.

Heartfield, John [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heartfield-john