Hayter, Stanley William

Text hesla

Hayter [hej-], Stanley William, 27. 12. 1901 Londýn – 4. 5. 1988 Paríž — britský grafik, kresliar a maliar pôsobiaci vo Francúzsku a v USA. R. 1926 sa usadil v Paríži, kde študoval na Académie Julian. Založil grafickú dielňu, ktorú 1933 nazval Ateliér 17. Od konca 20. rokov 20. stor. v nej spolupracoval so surrealistickými umelcami, najmä s A. Massonom a Y. Tanguym. Vydal viaceré grafické portfóliá, na ktorých sa podieľali rozliční umelci (Solidarita, 1938, 7 listov, o. i. aj list P. Picassa). Jeho diela z tohto obdobia sa vyznačujú hľadaním nových výrazových možností grafiky, experimentovaním s grafickými technikami a surrealistickým automatizmom (Únos Lukrécie, 1934). R. 1939 sa usadil v New Yorku, kde obnovil Ateliér 17, ktorý sa stal významným strediskom americkej grafiky. Dôležitá je aj jeho pedagogická činnosť. Hayter vplýval na formovanie modernej americkej grafiky, najmä na J. Pollocka, R. Motherwella, W. de Kooninga, M. Rothka a i. R. 1949 vydal teoretické dielo Nové spôsoby rytiny (New Ways of Gravure, 1949), ktoré je základnou príručkou o moderných grafických technikách.

Zverejnené vo februári 2008.

Hayter, Stanley William [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hayter-stanley-william