Havrilla, Vladimír

Text hesla

Havrilla, Vladimír, 13. 5. 1943 Bratislava — slovenský sochár, maliar, intermediálny výtvarník, autor počítačovej grafiky a animácií, filmár, jeden z vedúcich predstaviteľov neoficiálnej výtvarnej scény od konca 60. do konca 80. rokov 20. stor. na Slovensku. R. 1962 – 68 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u R. Pribiša. R. 1990 – 93 pôsobil na Katedre sochárstva VŠVU v Bratislave.

Od 80. rokov 20. stor. vytvára abstrahované figurálne sochy z dreva, sadry, keramiky, polystyrénu a papiera. Popri tradičných výtvarných disciplínach sa venuje novým médiám, voľnej počítačovej tvorbe, kreslenému a experimentálnemu filmu (Vtáčia žena, 1972), konceptom fontán a literárnej tvorbe. Jeho výtvarný svet sa pohybuje na hranici sna a skutočnosti, bytosti z tohto sveta sa v ňom prelínajú s bytosťami science-fiction. R. 1999 získal hlavnú cenu na 14. trienále grafiky v Banskej Bystrici, 2000 cenu za počítačovú grafiku v Krakove. Pravidelne vystavuje doma i v zahraničí. Pod pseudonymom Roberta Weinerová publikoval fragment románu Noc a deň (Paríž, 1984).

Zverejnené vo februári 2008.

Havrilla, Vladimír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havrilla-vladimir