Havránek, Bedřich

Text hesla

Havránek, Bedřich, aj Hawranek, 4. 1. 1821 Praha – 1. 3. 1899 tamže — český maliar a grafik. Študoval na akadémii v Prahe u A. Mánesa a u krajinára Maxa Haushofera (*1811, †1866). Maľoval najmä krajiny s divadelnou úpravou, od konca 40. rokov 19. stor. sa sústredil na pitoreskné motívy starej Prahy s precízne stvárnenými detailmi a na českú vidiecku krajinu (Helmové mlyny, 1853). Systematicky rozvíjal a kultivoval tradíciu českej krajinomaľby a veduty, v neskorých dielach sa jeho štýl priblížil k naturalizmu. Jeho práce majú dokumentačnú hodnotu. Pracoval aj ako ilustrátor pre časopisy a topografické publikácie. Vysokú úroveň dosiahla jeho grafika, najmä lepty (Starý židovský cintorín v Prahe, 1858).

Zverejnené vo februári 2008.

Havránek, Bedřich [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havranek-bedrich