Havettová, Jaroslava

Text hesla

Havettová, Jaroslava, rod. Likařová, 5. 10. 1942 Praha — slovenská filmová výtvarníčka českého pôvodu, animátorka a režisérka, manželka Ela Havettu. Do filmovej animovanej tvorby vstúpila v 60. rokoch 20. storočia, debutovala vo filme bratov V. a I. Popovičovcov Pinguin (1965). Prvú samostatnú filmovú animáciu a réžiu prezentovala 1969 vo filme Pieseň. Významný úspech zaznamenala filmom Socha (1970), ktorý je inšpirovaný Michelangelovou myšlienkou, že v každom kameni je ukrytá socha. Pri filme Kým sa ucho neodbije (1971) spolupracovala s hudobníkmi M. Vargom a P. Hammelom. Ďalšie filmy: Kontakty (1980; hudba D. Ursíny; tretia cena – bronzový Hugo na XVII. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Chicagu), Pomoc (1984), Prečo máme rady sliepky (1986), Restaurant (1986), Údel (1988; hudba D. Ursíny) reagujúci na odcudzenosť človeka v modernej spoločnosti (Strieborný medveď na Medzinárodnom filmovom festivale Berlinale v Berlíne 1989) a i. R. 1995 Havettová režírovala divácky populárny film Z deníku žáka III. B aneb Edudant a Francimor. V súčasnosti žije a tvorí v Českej republike.

Zverejnené vo februári 2008.

Havettová, Jaroslava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havettova-jaroslava