Havetta, Elo

Text hesla

Havetta, Elo (Eliáš), 13. 6. 1938 Veľké Vozokany, okres Zlaté Moravce – 3. 2. 1975 Bratislava, pochovaný vo Veľkých Vozokanoch — slovenský filmový režisér, manžel J. Havettovej. R. 1953 – 57 študoval fotografiu na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave. So svojím spolužiakom J. Jakubiskom počas štúdia natočil svoj prvý 16-mm film Šupka a Šupáci (1957) a neskôr nemý film Mikulášsky občasník (1961 – 63). R. 1961 – 66 študoval réžiu na pražskej FAMU u K. Kachyňu (keďže nedoplnil teoretickú časť diplomovej práce, štúdium formálne neukončil). Ku krátkometrážnym filmom z tohto študentského obdobia, keď uprednostňoval sklon k obrazovej výtvarnosti a improvizácii, patria Gotická manéž pro jednoho (1962), Svatá Jana (1963), Život nadivoko (1964), Oběd v trávě (1964, televízna inscenácia), 34 dnů absolutního klidu (1965) a Předpověď: nula (1966, absolventský film). R. 1968 nastúpil ako režisér do Slovenského filmu. Debutoval filmom Slávnosť v botanickej záhrade (1969, réžia), svoj druhý (zároveň aj posledný) hraný film Ľalie poľné (1972, námet, scenár, réžia) nakrútil na motívy prózy V. Šikulu Nebýva na každom vŕšku hostinec. Svojím naturelom smeroval k surrealistickému videniu problémového sveta, usiloval sa však, aby jeho filmárske výpovede nestratili zrozumiteľnosť. Po nástupe normalizácie sa obidva filmy dostali takmer na 30 rokov do trezoru a Havetta mohol ako režisér Československej televízie Bratislava (1973 – 75) režírovať len niektoré televízne inscenácie a dokumentárne filmy, napr. Dve lásky skromného Púchovčana (1973), Všade stretneš mladých ľudí (1974) a Škoda lásky (1974). Realizoval aj nekonvenčný filmový magazín Ráčte vstúpiť (1974 – 75, 15 dielov) a magazín Lastovička (1973 – 74, 5 dielov). Okrem filmu a divadla sa venoval aj fotografii (diapolyekran Stvorenie sveta pre výstavu Expo ’67 v Montreale), výtvarnému umeniu a knižnej grafike, písal prózu a piesňové texty. R. 1990 mu bola in memoriam udelená Cena V. Vančuru na Filmovom festivale pracujúcich a osobitná cena poroty za celoživotné dielo na festivale Dni českého a slovenského filmu v Bratislave.

Zverejnené vo februári 2008.

Havetta, Elo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havetta-elo