havajská explózia

Text hesla

havajská explózia — typ sopečnej erupcie, pri ktorej riedka veľmi horúca (1 200 – 1 300 °C) bázická láva (typ pahoehoe alebo a’a, ktoré majú nízky obsah SiO2) vystrekuje do výšky v podobe fontán. Keďže je extrémne tekutá, pohybuje sa po svahoch sopky vysokou rýchlosťou (až 100 km/h) na veľké vzdialenosti. Havajské explózie sú späté s činnosťou horúcich škvŕn (Havajské ostrovy) alebo s rozpínaním oceánskeho dna (Island). Havajská sopka Mauna Loa (najvyššia činná sopka na svete) vytvorila 1855 lávový prúd dlhý 72 km. Asi 90 % jej povrchu tvoria bazaltové lávy mladšie ako 4 000 rokov, ktoré sa vyliali z puklín na svahoch alebo pretiekli z kalderového lávového jazera pri vrchole.

Zverejnené vo februári 2008.

Havajská explózia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/havajska-explozia