Haščič, Marcel

Text hesla

Haščič, Marcel, 15. 4. 1954 Trenčín — slovenský grafik. R. 1973 – 79 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u O. Dubaya a A. Brunovského. Venuje sa voľnej grafike, ilustrácii, knižnej tvorbe, plagátu, grafickému dizajnu, krátkym filmom a tvorbe objektov. Z grafických techník preferuje farebnú litografiu. Jeho diela sa vyznačujú dadaistickou hravosťou, analytickým štúdiom mechanizmov a pohybu, ako aj intelektuálnym humorom hraničiacim s iróniou (Dáma s chameleónom, litografia, 1988).

Zverejnené vo februári 2008.

Haščič, Marcel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hascic-marcel