Harunobu, Suzuki

Popis ilustrácie

Suzuki Harunobu: Mladá žena kráčajúca po kamenných schodoch do šintoistickej svätyne, nedatované, Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

Harunobu, Suzuki, pôvodne Suzuki Hozumi, nazývaný Džihei, aj Čóeiken, Šikondžin, 1724 – 25 Edo, dnes Tokio – 1770 tamže — japonský grafik, ilustrátor a maliar, významný predstaviteľ japonského drevorezu.

O jeho živote a štúdiách nie sú známe presné údaje. Jeho tvorbu možno rozdeliť na tri obdobia: 1760 – 65 vytváral dvojfarebné tušové tlače (tzv. benizurie), ktoré sa vyznačujú konzervatívnym poňatím (najmä portréty hercov a ilustrácie), 1764 – 66 obrázkové kalendáre, 1765 – 70 sa venoval viacfarebnej tlači (tzv. nišiki-e). R. 1765 sa stal vedúcou postavou tzv. plebejských škôl ukijo-e a začal vydávať farebné drevorezy.

Významne sa zaslúžil o rozvoj japonského drevorezu. Ako prvý použil techniku viacfarebnej tlače z viacerých drevených dosiek, používal 4 – 10 farieb. Prvé tlače, ktoré týmto spôsobom vytvoril, boli súkromné objednávky obrázkových kalendárov a ilustrácie. Vytváral najmä série žánrových spoločenských výjavov s poetickým podtextom a obrázky krásavíc (voľné grafické listy, tzv. bidžin-ga).

R. 1762 – 70 vytvoril okolo 20 obrázkových kníh (tzv. ehon), z ktorých k najslávnejším patrí 2-dielna kniha Brokáty jari (Haru no nišiki, vydaná 1771).

Jeho diela sa vyznačujú vyváženou kompozíciou, jemnou farebnosťou, unikátnou vizuálnou lyrickosťou a dokonalou technikou tlače, predstavujú prechod od ranej lyrickej fázy ukijo-e k neskoršiemu naturalistickému obdobiu. Jeho výrazný štýl vzpriamených štíhlych krások inšpiroval celý rad imitátorov, ale i falšovateľov.

Zverejnené vo februári 2008.

Harunobu, Suzuki [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harunobu-suzuki