Hartmann, Moritz

Text hesla

Hartmann, Moritz, pseudonym Pfaffe Maurizius, 15. 10. 1821 Trhové Dušníky, okr. Příbram, Česká republika – 13. 5. 1872 Oberdöbling, dnes súčasť Viedne — rakúsky spisovateľ. Poslanec frankfurtského parlamentu za demokratickú ľavicu, aktívne sa zúčastnil revolúcie 1848 a po jej neúspechu ušiel do Švajčiarska, Anglicka a Francúzska. Pracoval ako korešpondent rozličných novín, redaktor viedenského časopisu Die Neue Freie Presse. Jeho dielo je motivované silno politicky a sociálne-kriticky, v duchu literatúry Vormärz sa zasadzoval za sociálnu spravodlivosť, a to najmä v básnickej zbierke Kalich a meč (Kelch und Schwert, 1845). Svoje politické skúsenosti satiricky spracoval v moritátoch Kronika rýmov farára Maurícia (Reimchronik des Pfaffen Maurizius, 1849). V najvýznamnejšom románe Boj o les (Der Krieg um den Wald, 1850) opisuje zápas sedliakov v 40. rokoch 18. stor. o urbárske lesy. Preložil diela S. Petőfiho, I. S. Turgeneva a bretónske ľudové piesne.

Zverejnené vo februári 2008.

Hartmann, Moritz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hartmann-moritz