Hartig, Georg Ludwig

Text hesla

Hartig, Georg Ludwig, 2. 9. 1764 Gladenbach, Hessensko – 2. 2. 1837 Berlín — nemecký lesný inžinier, otec Theodora Hartiga. R. 1811 – 37 pôsobil ako krajinský lesmajster a zároveň od 1821 ako docent na univerzite v Berlíne na ním založenej Katedre lesníctva (neskoršia lesnícka akadémia, dnes Lesnícka vysoká škola v Eberswalde-Finowe). Zaoberal sa najmä tvorbou lesných, zvyčajne hustých porastov. R. 1806 – 27 redigoval viaceré lesnícke časopisy, napr. Forst- und Jagdarchiv. Hlavné diela: Návod na pestovanie dreva (Anweisung zur Holzzucht, 1791), Návod na taxáciu lesov (Anweisung zur Taxation der Forste, 1795), Učebnica pre lesníkov (Lehrbuch für Förster, 1808).

Zverejnené vo februári 2008.

Hartig, Georg Ludwig [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hartig-georg-ludwig