Harris, Roy

Text hesla

Harris [heris], Roy, vlastným menom LeRoy Ellsworth, 12. 2. 1898 blízko Chandlera, Oklahoma – 1. 10. 1979 Santa Monica, Kalifornia, USA — americký skladateľ. Študoval v Kalifornii a Paríži u N. Boulangerovej. Jeho novátorský štýl v americkej symfonickej hudbe nadväzoval na európske tradície. Diela: 13 symfónií (1933 – 76), suity, 2 klavírne koncerty (1944, 1954), komorná hudba (3 sláčikové kvartetá, 1930 – 39), balety (Western Landscape, Old Cause, What So Proudly We Hail a i.), scénická a filmová hudba, úpravy amerických ľudových piesní.

Zverejnené vo februári 2008.

Harris, Roy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harris-roy