Harmos, Karol

Text hesla

Harmos [-moš], Karol, pôvodné meno Handwerk, 28. 11. 1879 Somogy, Maďarsko – 24. 1. 1956 Komárno — maďarský maliar a grafik na Slovensku.

R. 1898 – 1902 študoval kreslenie na Vysokej škole pre vzdelávanie profesie kreslenia a geometrie v Budapešti, 1902 – 08 absolvoval študijný pobyt v Mníchove u Antona Ažbeho (*1861, †1905) a F. von Stucka, ako aj študijné cesty do Talianska a Francúzska. R. 1908 – 10 učil kreslenie na súkromnej škole v Szentendre, 1910 – 43 profesor kreslenia na benediktínskom gymnáziu v Komárne. Do Komárna prišiel už ako presvedčený prívrženec secesie. Z Mníchova si priniesol so sebou nielen z nej vyplývajúce formové ponaučenia, ale aj dekoratívny, symbolistický názor. Námetmi jeho mnohostrannej tvorby sú najmä neskutočný rozprávkový svet, moderná doba, svet techniky i nová civilizácia strojov. Blízke mu boli aj sociálne motívy, maľoval i realistické portréty, krajiny a zátišia. Okrem toho vytváral fresky, oltárne obrazy a knižné ilustrácie, venoval sa aj reklamnej grafike, priemyselnému dizajnu a karikatúre. Maľoval najmä akvarely, portréty a tempery. Jeho zásluhou sa Komárno stalo jedným z významnejších centier medzivojnového výtvarného umenia na Slovensku. R. 1923 z jeho iniciatívy vzniklo výtvarné oddelenie Jókaiho spolku (založený 1911), ktoré 1924 – 27 pravidelne usporadúvalo výstavy. R. 1920 otvoril Harmos svoju súkromnú maliarsku školu (existovala do 1944), v ktorej získali základy výtvarného vzdelania F. Reichentál, maliar a reštaurátor M. Staudt, maliar a grafik Ľudovít Križan (*1900, †1979), J. Lőrincz, E. Zmeták, Ján Pleidel, ako aj sochári O. Čičátka a J. Marth.

Text hesla

Harmos [-moš], Karol, pôvodné meno Handwerk, 28. 11. 1879 Somogy, Maďarsko – 24. 1. 1956 Komárno — maďarský maliar a grafik na Slovensku.

R. 1898 – 1902 študoval kreslenie na Vysokej škole pre vzdelávanie profesie kreslenia a geometrie v Budapešti, 1902 – 08 absolvoval študijný pobyt v Mníchove u Antona Ažbeho (*1861, †1905) a F. von Stucka, ako aj študijné cesty do Talianska a Francúzska. R. 1908 – 10 učil kreslenie na súkromnej škole v Szentendre, 1910 – 43 profesor kreslenia na benediktínskom gymnáziu v Komárne. Do Komárna prišiel už ako presvedčený prívrženec secesie. Z Mníchova si priniesol so sebou nielen z nej vyplývajúce formové ponaučenia, ale aj dekoratívny, symbolistický názor. Námetmi jeho mnohostrannej tvorby sú najmä neskutočný rozprávkový svet, moderná doba, svet techniky i nová civilizácia strojov. Blízke mu boli aj sociálne motívy, maľoval i realistické portréty, krajiny a zátišia. Okrem toho vytváral fresky, oltárne obrazy a knižné ilustrácie, venoval sa aj reklamnej grafike, priemyselnému dizajnu a karikatúre. Maľoval najmä akvarely, portréty a tempery. Jeho zásluhou sa Komárno stalo jedným z významnejších centier medzivojnového výtvarného umenia na Slovensku. R. 1923 z jeho iniciatívy vzniklo výtvarné oddelenie Jókaiho spolku (založený 1911), ktoré 1924 – 27 pravidelne usporadúvalo výstavy. R. 1920 otvoril Harmos svoju súkromnú maliarsku školu (existovala do 1944), v ktorej získali základy výtvarného vzdelania F. Reichentál, maliar a reštaurátor M. Staudt, maliar a grafik Ľudovít Križan (*1900, †1979), J. Lőrincz, E. Zmeták, Ján Pleidel, ako aj sochári O. Čičátka a J. Marth.

Zverejnené vo februári 2008.

Harmos, Karol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harmos-karol