harlemský džez

Text hesla

harlemský džez — černošský džezový štýl z konca 20. a zač. 30. rokov 20. stor., ktorý sa sformoval v newyorskej štvrti Harlem. Reprezentovali ho mnohopočetné súbory, z ktorých k najvýznamnejším patrili orchestre Fletchera Hendersona (*1897, †1952), Chicka Webba (*1905, †1939) a D. Ellingtona, na ktoré nadviazali neskoršie swingové orchestre, resp. bluesové zoskupenia (Red Onion Jazz Babies, Clarence Williams Blue Five). Harlemský klavírny štýl vychádzal z ragtimu a chicagskeho boogie-woogie. Charakteristickou črtou jeho najvýznamnejších predstaviteľov Jamesa Pricea Johnsona (*1894, †1955) a Fatsa Wallera (*1904, †1943) boli ostinátne akcentované figúry ľavej ruky, v ktorých sa základné tóny striedali s plným akordickým znením. Exaltovaným černošským štýlom s výrazne akcentovaným bítom a črtami harlemského mestského folklóru je tzv. harlem jump.

Zverejnené vo februári 2008.

Harlemský džez [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harlemsky-dzez