Harlekýn

Text hesla

Harlekýn [tal. > nem.] — komická postava. Pôvodne typ v commedii dell’arte → Arlecchino, vtipný a duchaplný sluha (fr. Arlequin). Od 17. stor. vo Francúzsku známy aj ako Harlekýn, šašo, ktorý bol hlavnou postavou v improvizovaných fraškách harlekyniádach, neskôr v pantomímach a bábkovom divadle aj v ostatnej Európe (angl. Harlequin, nem. Harlekin).

Text hesla

Harlekýn [tal. > nem.] — komická postava. Pôvodne typ v commedii dell’arte → Arlecchino, vtipný a duchaplný sluha (fr. Arlequin). Od 17. stor. vo Francúzsku známy aj ako Harlekýn, šašo, ktorý bol hlavnou postavou v improvizovaných fraškách harlekyniádach, neskôr v pantomímach a bábkovom divadle aj v ostatnej Európe (angl. Harlequin, nem. Harlekin).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Harlekýn [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harlekyn