Haring, Keith

Text hesla

Haring [he-], Keith, 4. 5. 1928 Reading pri Kutztowne, Pensylvánia – 16. 2. 1990 New York — americký maliar.

Koncom 70. rokov 20. stor. vytvoril originálny umelecký štýl, ktorý vychádza z amerického graffiti art (tzv. graffiti subways, podzemné dráhy), komiksu, reklamného priemyslu, ako aj z juhoamerického a indiánskeho výtvarného umenia. Venoval sa predovšetkým maľbe a kresbe, maľbe vo verejnom priestore (nástenná maľba v kostole Sant’Antonio v Pise, 1989) i na ľudskom tele (body-art, 1984 na telo Grace Jonesovej), ale aj sochárstvu (Akrobati, 1986), knižnej ilustrácii, dizajnu, tvorbe divadelných scén a kostýmov. V jeho obrazoch, v ktorých sa sústredil na jednoduché znaky a symboly (ľudská figúra) a spájal ich do piktogramov a emblémov, dominuje výrazná farebnosť, dôraz na kontrast, silná kontúra znaku, opakovanie motívu a dekoratívnosť kompozícií. Zámerom jeho diel bolo stieranie hraníc medzi tzv. vysokým umením a triviálnou kultúrou, čo dokumentoval aj založením obchodu The Pop Shop v New Yorku (1986 – 2005), v ktorom obchodoval s multiplami, kresbami a maľbami na predmetoch dennej spotreby.

Text hesla

Haring [he-], Keith, 4. 5. 1928 Reading pri Kutztowne, Pensylvánia – 16. 2. 1990 New York — americký maliar.

Koncom 70. rokov 20. stor. vytvoril originálny umelecký štýl, ktorý vychádza z amerického graffiti art (tzv. graffiti subways, podzemné dráhy), komiksu, reklamného priemyslu, ako aj z juhoamerického a indiánskeho výtvarného umenia. Venoval sa predovšetkým maľbe a kresbe, maľbe vo verejnom priestore (nástenná maľba v kostole Sant’Antonio v Pise, 1989) i na ľudskom tele (body-art, 1984 na telo Grace Jonesovej), ale aj sochárstvu (Akrobati, 1986), knižnej ilustrácii, dizajnu, tvorbe divadelných scén a kostýmov. V jeho obrazoch, v ktorých sa sústredil na jednoduché znaky a symboly (ľudská figúra) a spájal ich do piktogramov a emblémov, dominuje výrazná farebnosť, dôraz na kontrast, silná kontúra znaku, opakovanie motívu a dekoratívnosť kompozícií. Zámerom jeho diel bolo stieranie hraníc medzi tzv. vysokým umením a triviálnou kultúrou, čo dokumentoval aj založením obchodu The Pop Shop v New Yorku (1986 – 2005), v ktorom obchodoval s multiplami, kresbami a maľbami na predmetoch dennej spotreby.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Haring, Keith [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haring-keith