hard-edge painting

Text hesla

hard-edge painting [hárdedž pejn-; angl.] — abstraktné maliarstvo, ktoré uplatňuje geometrické alebo organické tvary vymedzené presnými ostrými hranami ( → abstraktné výtvarné umenie). Termín zaviedol 1958 americký kritik Jules Langsner (*1911, †1967) na označenie americkej abstraktnej maľby okolo 1950, ktorá sa zameriavala na hľadanie účinku veľkých plôch čistej farby. Jej najvýznamnejšími predstaviteľmi boli B. Newman, K. Noland, E. Kelly, M. Rothko, A. Held a A. Reinhardt. Najmä B. Newman vytváral v 50. rokoch 20. stor. obrazy, ktoré sú založené na vzťahu farebných plôch maľby k okraju rámu (Brána, 1954).

Text hesla

hard-edge painting [hárdedž pejn-; angl.] — abstraktné maliarstvo, ktoré uplatňuje geometrické alebo organické tvary vymedzené presnými ostrými hranami ( → abstraktné výtvarné umenie). Termín zaviedol 1958 americký kritik Jules Langsner (*1911, †1967) na označenie americkej abstraktnej maľby okolo 1950, ktorá sa zameriavala na hľadanie účinku veľkých plôch čistej farby. Jej najvýznamnejšími predstaviteľmi boli B. Newman, K. Noland, E. Kelly, M. Rothko, A. Held a A. Reinhardt. Najmä B. Newman vytváral v 50. rokoch 20. stor. obrazy, ktoré sú založené na vzťahu farebných plôch maľby k okraju rámu (Brána, 1954).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hard-edge painting [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-10-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hard-edge-painting