hard bop

Text hesla

hard bop [hárd; angl.] — džezový štýl, doslovne tvrdá, v prenesenom význame expresívna, vitálna, živelná, pôvodne výlučne černošská modifikácia bopu. Vznikol koncom 50. rokov 20. stor. na východnom pobreží USA (odtiaľ názov east coast jazz) ako reakcia na zeuropeizovaný, aranžovaný a do istej miery komorný west coast jazz a cool jazz. Návrat k bopu sa v ňom prejavuje v melodike (dôraz je na improvizácii a bopovej fráze), rytmike (vnášaním prvkov swingu) a vo zvuku celého ansámblu (dôraz na rytmickom výraze). Vyzdvihuje pôvodné prvky džezu (rhythm and blues, gospel songs; blues v spôsobe hry na saxofóne a klavíri) a opiera sa o individualitu sólistov. Má pomalšie tempo a poslucháčsky je prístupnejší ako bop. K najvýznamnejším predstaviteľom tohto štýlu patrili Donald Byrd (*1932, †2013), Sonny Clark (*1931, †1963), J. Coltrane, Lou Donaldson (*1926), M. Davis, Andrew Hill (*1937, †2007), Freddie Hubbard (*1938, †2008), Jackie McLean (*1932, †2006), Ch. Mingus, Lee Morgan (*1938, †1971), Sonny Rollins (*1930) a Horace Silver (*1928, †2014). Z hard bopu sa neskôr vyvinul soul jazz.

Zverejnené vo februári 2008.

Hard bop [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hard-bop