haploid

Text hesla

haploid [gr.], monoploid — jedinec, ktorého bunky majú len jeden súbor chromozómov (jednu kópiu), teda polovičný počet chromozómov (na rozdiel od telovej – somatickej bunky) v jadre každej bunky. Haploid je samostatným jedincom v životnom cykle tých organizmov, pri ktorých sa strieda nepohlavná generácia (diploidný sporofyt) s pohlavnou generáciou (haploidný gametofyt), pričom gametofyt (→ pohlavná generácia) je nezávislý od sporofytu. Pri niektorých organizmoch môže haploid prevládať (→ haplobiontná rastlina), pri niektorých je redukovaný (napr. gametofyt väčšiny papraďorastov).

Zverejnené vo februári 2008.

Haploid [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haploid