Hapák, Štefan

Text hesla

Hapák, Štefan, 16. 10. 1921 Pinkovce, okres Sobrance – 23. 3. 1997 Prešov — ukrajinský maliar a výtvarný pedagóg na Slovensku.

R. 1947 – 48 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a 1948 – 53 na Akadémii výtvarných umení v Prahe u J. Želibského a O. Nejedlého. R. 1954 sa usadil v Prešove, kde pôsobil ako výtvarný redaktor ukrajinských časopisov, 1954 – 86 na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1961 – 69 vedúci katedry, 1971 – 76 prodekan fakulty; 1971 profesor. Vo vedeckovýskumnej, publikačnej a osvetovej činnosti sa zameriaval najmä na ukrajinské umenie a slovensko-česko-ukrajinské vzťahy vo výtvarnom umení (monografie: Sochár Mychajlo Brynskyj, Skuľptor Mychajlo Brynskyj, 1971; Výtvarné umenie Ukrajincov Československa, Obrazotvorče mystectvo Ukrajinciv Čechoslovaččyny, 1975; Sila angažovaného umenia, Syla anhažovanoho mystectva, 1983). Venoval sa najmä krajinomaľbe (Vŕby nad Ondavou, 1980), grafike, ilustrácii a sochárstvu.

Zverejnené vo februári 2008.

Hapák, Štefan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hapak-stefan