Hanson, Duane

Text hesla

Hanson [hen-], Duane, 17. 1. 1925 Alexandria, Minnesota, USA – 6. 1. 1996 Boca Raton, Florida, USA — americký sochár, popredný predstaviteľ hyperrealizmu.

R. 1943 – 51 študoval na umeleckých školách v Minnesote a Bloomfield Hills, 1953 cestoval po Európe, kde vyučoval na amerických vojenských školách v Mníchove a Brémach, 1960 sa vrátil do USA. Od 1967 vytváral v životnej veľkosti realistické sochy ľudských postáv zo syntetických materiálov alebo z polychrómovaného bronzu, ktoré odlieval na základe živých modelov a následne dopĺňal (napr. vlasmi, odevmi, šperkmi). Preslávil sa precízne stvárnenými veristickými portrétmi priemerných Američanov (napr. žien v domácnosti, robotníkov, upratovačiek), v ktorých uplatnil aj satirický akcent, sociálnu, a najmä spoločenskú kritiku (Žena z blšieho trhu, 1990 – 91).

Text hesla

Hanson [hen-], Duane, 17. 1. 1925 Alexandria, Minnesota, USA – 6. 1. 1996 Boca Raton, Florida, USA — americký sochár, popredný predstaviteľ hyperrealizmu.

R. 1943 – 51 študoval na umeleckých školách v Minnesote a Bloomfield Hills, 1953 cestoval po Európe, kde vyučoval na amerických vojenských školách v Mníchove a Brémach, 1960 sa vrátil do USA. Od 1967 vytváral v životnej veľkosti realistické sochy ľudských postáv zo syntetických materiálov alebo z polychrómovaného bronzu, ktoré odlieval na základe živých modelov a následne dopĺňal (napr. vlasmi, odevmi, šperkmi). Preslávil sa precízne stvárnenými veristickými portrétmi priemerných Američanov (napr. žien v domácnosti, robotníkov, upratovačiek), v ktorých uplatnil aj satirický akcent, sociálnu, a najmä spoločenskú kritiku (Žena z blšieho trhu, 1990 – 91).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hanson, Duane [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-09-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hanson-duane