haniwa

Popis ilustrácie

Fragment haniwy v tvare bojovníka, 5. – zač. 6. stor., Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

haniwa [jap.] — japonská hrobová keramická plastika (→ japonské výtvarné umenie). Skupiny haníw sa uplatňovali v ceremoniálno-dekoratívnej výzdobe okolo tumulovitých, z hliny navŕšených hrobiek šľachticov a hodnostárov najmä v období starých hrobiek, tzv. kofunov (3. – 7. stor. n. l.). Haniwy mali najčastejšie tvar obydlí, jednoducho štylizovaných ľudských figúr, zvierat, zbraní alebo rituálnych tienidiel, ktoré boli usporiadané do kruhu (v neskoršom období aj v lichobežníkovom tvare) pri vrchole hrobky (kofun) nad hrobovou komorou. Ich množstvo súviselo s postavením zosnulého, niektoré hrobky mali na svojich svahoch až 20-tis. haníw. Vyrábali sa z viacerých druhov kameniny, niekedy boli polychrómované. V 7. stor. ich výroba v súvislosti s buddhistickými pohrebnými rituálmi postupne ustala.

Zverejnené vo februári 2008.

Haniwa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haniwa