Handy, William Christopher

Text hesla

Handy [hen-], William Christopher, 16. 11. 1873 Florence, Alabama, USA – 28. 3. 1958 New York — americký skladateľ, spevák, kornetista, vydavateľ a publicista, kľúčová osobnosť amerického zábavného priemyslu. Ako kornetista v mladosti účinkoval vo viacerých dychových orchestroch, s vlastnou vokálnou skupinou 1893 na Svetovej výstave v Chicagu. Od 1900 viedol vlastné hudobné teleso Orchestra of Memphis (prvé nahrávky 1917 v New Yorku), ktorého synkopovaný štýl bol prechodnou fázou k neskorším bigbandovým zoskupeniam. Napriek očnej chorobe, pre ktorú v 20. rokoch 20. stor. oslepol, ostal aktívnym lídrom a interpretom. R. 1938 sa na jeho počesť konal koncert v Carnegie Hall v New Yorku, v tom istom roku nahral piesne pre Kongresovú knižnicu vo Washingtone. Významné boli jeho zberateľské a skladateľské aktivity (Memphis Blues, Beale Street Blues, Saint Louis Blues), historiograficky cenná je autobiografia Otec bluesu (Father Of The Blues, 1941). Jeho skladby sa stali základom repertoáru mnohých umelcov (gramofónová nahrávka Armstrong Plays Handy, 1954).

Zverejnené vo februári 2008.

Handy, William Christopher [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/handy-william-christopher