Hanak, Anton

Text hesla

Hanak, Anton, 22. 3. 1875 Brno – 7. 1. 1934 Viedeň — rakúsky sochár. R. 1898 – 1904 študoval sochárstvo na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u Edmunda von Hellmer, 1904 – 05 v Ríme. R. 1913 – 32 pedagogicky pôsobil v sochárskom ateliéri na Umeleckopriemyselnej škole vo Viedni, 1932 profesor na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Člen spolku Wiener Secession (1906 – 10), spolupracoval s J. Hoffmannom a s Wiener Werkstätten (o. i. sochárska výzdoba Villy Primavesi vo Viedni, 1914 – 15), patril k zakladateľom umeleckého združenia Österreichisches Werkbund. Vytvoril sochársku výzdobu viacerých verejných stavieb (obchodný dom Stafa, 1911) a obytných domov (20. roky) vo Viedni. R. 1924 – 25 vytvoril sochu Bolestná matka pre Ústredný cintorín vo Viedni, 1928 Pamätník republiky vo Viedni a monumentálnu bustu Victora Adlera, 1932 – 34 turecký národný pamätník v Ankare (sochy Staré a nové Turecko, pamätník Emuyet, dielo dokončili jeho žiaci). Jeho dielo má blízko k A. Rodinovi. Sústredil sa na zobrazenie ľudskej postavy, ktorá má vizionársko-symbolický charakter (Horiaci človek, 1922), jeho sochy sa vyznačujú monumentalitou, stupňujúcou sa expresivitou a zachytením metafyzickej extázy.

Text hesla

Hanak, Anton, 22. 3. 1875 Brno – 7. 1. 1934 Viedeň — rakúsky sochár. R. 1898 – 1904 študoval sochárstvo na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u Edmunda von Hellmer, 1904 – 05 v Ríme. R. 1913 – 32 pedagogicky pôsobil v sochárskom ateliéri na Umeleckopriemyselnej škole vo Viedni, 1932 profesor na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Člen spolku Wiener Secession (1906 – 10), spolupracoval s J. Hoffmannom a s Wiener Werkstätten (o. i. sochárska výzdoba Villy Primavesi vo Viedni, 1914 – 15), patril k zakladateľom umeleckého združenia Österreichisches Werkbund. Vytvoril sochársku výzdobu viacerých verejných stavieb (obchodný dom Stafa, 1911) a obytných domov (20. roky) vo Viedni. R. 1924 – 25 vytvoril sochu Bolestná matka pre Ústredný cintorín vo Viedni, 1928 Pamätník republiky vo Viedni a monumentálnu bustu Victora Adlera, 1932 – 34 turecký národný pamätník v Ankare (sochy Staré a nové Turecko, pamätník Emuyet, dielo dokončili jeho žiaci). Jeho dielo má blízko k A. Rodinovi. Sústredil sa na zobrazenie ľudskej postavy, ktorá má vizionársko-symbolický charakter (Horiaci človek, 1922), jeho sochy sa vyznačujú monumentalitou, stupňujúcou sa expresivitou a zachytením metafyzickej extázy.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hanak, Anton [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hanak-anton