Hammel, Pavol

Text hesla

Hammel, Pavol, 7. 12. 1948 Bratislava — slovenský spevák, skladateľ a gitarista, výrazný predstaviteľ rockových a folkrockových smerovaní slovenskej populárnej hudby. Po absolvovaní Právnickej fakulty UK a neskôr štúdia ekonomiky riadenia kultúry na VŠE (dnes Ekonomická univerzita) v Bratislave pôsobil ako hudobný dramaturg Poetickej scény, od 1976 pracovník Slovkoncertu, v 90. rokoch 20. stor. koncertný promotér. R. 1963 založil bítovú skupinu Prúdy spočiatku orientovanú na zahraničný repertoár, neskôr na pôvodnú tvorbu (spolupráca s textármi K. Peterajom a B. Filanom). Jeho debut Zvoňte zvonky (1969) bol prvou rockovou nahrávkou slovenskej populárnej hudby, nasledovali Pokoj vám (nahrávka 1969, vydaná až 1998 na CD), Pavol Hammel a Prúdy (1970), Som šťastný, keď ste šťastní (1972), Šľahačková princezná (1973), v spolupráci s M. Vargom Zelená pošta (1972), Na II. programe sna (1977), Labutie piesne (1993) a hudba k muzikálu Cyrano z predmestia (1977, Nová scéna, Bratislava) a s F. Griglákom Stretnutie s tichom (1975). V 80. rokoch 20. stor. sa prikláňal k lyrizmu a baladickosti (album Verejná lyrika, 1987). Príležitostne obnovuje spoluprácu skupiny Prúdy (s variabilným obsadením), pričom vznikli albumy Unplugged (1995), Pavol Hammel a Prúdy 1999 (1999), Starí kamoši (2002), Kreditka srdca (2004), Pavol Hammel — Gold (2005), živá DVD a CD nahrávka Pavol Hammel v Aréne (2006) a viac ako desiatka ďalších albumov. P. Hammel patrí vyše štyroch desaťročí medzi popredné osobnosti slovenskej zábavnej hudby. Uplatnil sa ako sólový interpret na koncertoch i na festivaloch (Rio de Janeiro, Mexico City, Viña del Mar).

Zverejnené vo februári 2008.

Hammel, Pavol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hammel-pavol