Hamilton, Gavin

Text hesla

Hamilton [he-], Gavin, 1723 Murdieston House pri Edinburghu, Škótsko – 4. 1. 1798 Rím — škótsky maliar, archeológ a obchodník s umením, významný predstaviteľ klasicizmu.

Pôsobil najmä v Ríme, kde patril ku skupine klasicistov okolo J. J. Wickelmanna a A. R. Mengsa. Maľoval portréty, najmä anglickej šľachty, a predovšetkým mytologické a historické výjavy, v ktorých sa inšpiroval Homérom, bol ovplyvnený N. Poussinom (Achilles oplakávajúci Patroklovu smrť, 1763). Jeho diela reprodukované prostredníctvom rytín sa podieľali na šírení klasicizmu v Európe a predznamenávali kompozície J. L. Davida. Od konca 60. rokov 18. stor. viedol archeologické vykopávky v Hadriánovej vile v Tivoli.

Zverejnené vo februári 2008.

Hamilton, Gavin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamilton-gavin