hamburčanka

Text hesla

hamburčanka [vl. m.] — ľahké nosivé pomerne bojovné (najmä kohúty) plemeno kúr. Pôvodné hamburčanky so striebornobodkovanou kresbou boli vyšľachtené 1850 v Anglicku; v západnej Európe vznikli neskôr zlatobodkované, zlatoškvrnitopásikavé, striebornoškvrnitopásikavé a čierne hamburčanky. Hmotnosť striebornobodkovaných hamburčaniek je 1,5 – 2,5 kg, pri ostatných o 0,5 kg menšia; znáška okolo 160 ks vajec ročne.

Zverejnené vo februári 2008.

Hamburčanka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamburcanka