Hamann, Richard Heinrich

Text hesla

Hamann, Richard Heinrich, 29. 5. 1879 Seehausen am Staffelsee, Bavorsko – 9. 1. 1961 Immenstadt im Allgäu, Bavorsko — nemecký historik umenia.

Žiak W. Diltheya a H. Wöllflina (1911 sa habilitoval prácou Hlavice magdeburského dómu). R. 1913 – 49 profesor na univerzite v Marburgu, kde vybudoval významné centrum nemeckého umeleckohistorického bádania a založil svetoznámu fototéku (Obrazový fotoarchív Marburg), 1947 – 50 prednášal na Humboldtovej univerzite v Berlíne, od 1949 pôsobil v Nemeckej akadémii vied, kde 1954 založil umeleckohistorické pracovisko.

Patril k najvýznamnejším nemeckým historikom umenia v 20. stor. Svoj vedecký výskum orientoval najmä na francúzske a nemecké sochárstvo 11. – 14. stor., na život a dielo Rembrandta a na maliarstvo po 1850 (predovšetkým impresionizmus). Zaujímal sa aj o otázky estetiky a o problematiku sociálnych kritérií v umení. Najvýznamnejšie diela: Dejiny umenia (Geschichte der Kunst, 1933 – 52), Rembrandtove rytiny (Rembandts Radierung, 1906), Impresionizmus v živote a umení (Der Impressionismus in Leben und Kunst, 1907), Nemecké maliarstvo v 19. storočí (Die Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert, 1914), Nemecké a francúzske umenie v stredoveku (Deutsche und französische Kunst im Mittelalter, 1922 – 23), Nemecké umenie a kultúra od počiatkov po expresionizmus (Deutsche Kunst und Kultur von der Gründerzeit bis zum Expressionismus, 1959 – 67).

Zverejnené vo februári 2008.

Hamann, Richard Heinrich [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamann-richard-heinrich