hamada

Popis ilustrácie

Hamada, Sahara, Tunisko

Text hesla

hamada [arab.] — skalná púšť, skalná plošina. Pôvodne termín označoval neplodné kamenisté horské plošiny na Sahare, z ktorých po odstránení jemnejších zvetranín veternou eróziou vystúpilo na povrch prevažne skalné podložie alebo výrazné skalné útvary (stolové vrchy, butte), skalné piliere a ostrovné vrchy; povrch plošín lemovaných strmými svahmi je nerovný. Suchomilné rastlinstvo sa vyskytuje len miestami, a to najmä v hlbokých výmoľoch. Karavány na Sahare sa hamadám vyhýbajú a vyhľadávajú cesty cez ergy (pieskové púšte) a seriry (štrkové púšte). Skalnaté púšte typu hamada sa vyskytujú aj v iných oblastiach sveta, napr. v Sev. Amerike (Colorado Desert) a Juž. Amerike (Atacama) a i.

Zverejnené vo februári 2008.

Hamada [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamada